ďťż
 
Wilamowianie - mniejszość etniczna.

Henryk - Śro Paź 29, 2008 9:29 pm
Niestety, w Wilamowicach przespano moment, gdy Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podejmował stosowną ustawę. Mam tu na myśli ustawę z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym.

Powyższa ustawa określa jakie warunki muszą zostać spełnione, żeby dana grupa społeczna została uznana za mniejszość narodową lub mniejszość etniczną:

Art. 2, ust. 1
Mniejszością narodową, w rozumieniu ustawy, jest grupa obywateli polskich, która spełnia łącznie następujące warunki:

1) jest mniej liczebna od pozostałej części ludności Rzeczypospolitej Polskiej;
2) w sposób istotny odróżnia się od pozostałych obywateli językiem, kulturą lub tradycją;
3) dąży do zachowania swojego języka, kultury lub tradycji;
4) ma świadomość własnej historycznej wspólnoty narodowej i jest ukierunkowana na jej wyrażanie i ochronę;
5) jej przodkowie zamieszkiwali obecne terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od co najmniej 100 lat;
6) utożsamia się z narodem zorganizowanym we własnym państwie.

Art. 2, ust. 3
Mniejszością etniczną, w rozumieniu ustawy, jest grupa obywateli polskich, która spełnia łącznie następujące warunki:

1) jest mniej liczebna od pozostałej części ludności Rzeczypospolitej Polskiej;
2) w sposób istotny odróżnia się od pozostałych obywateli językiem, kulturą lub tradycją;
3) dąży do zachowania swojego języka, kultury lub tradycji;
4) ma świadomość własnej historycznej wspólnoty etnicznej i jest ukierunkowana na jej wyrażanie i ochronę;
5) jej przodkowie zamieszkiwali obecne terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od co najmniej 100 lat;
6) nie utożsamia się z narodem zorganizowanym we własnym państwie.

Marzy mi się, że ktoś wreszcie obudzi się i wystąpi do MSWiA ze stosownym wnioskiem o uznanie Wilamowian za mniejszość etniczną.

Chcesz coś więcej dowiedzieć się o Wilamowianach i języku wilamowskim, zajrzyj na strony:

1. Wilamowianie
2. Język wilamowski
3. Zaklaszczcie na naszym pogrzebie ("Polacy zniszczyli tę kulturę" - mówi cicho starsza kobieta w kolorowej chustce.)
4. Martwy język żywych ludzi
5. Wikisłownik - kategoria:Język wilamowski
6. Testowa Wikipedia w języku wilamowskim
7. Szansa na życie - Wilamowice
Henryk - Pon Wrz 07, 2009 9:13 pm
W czasie ostatniej mojej bytności - 26 sierpnia 2009 roku - w Wilamowicach u pani Barbary Tomanek, wspomniałem jej o możliwości podjęcia przez środowisko Wilamowian stosownych działań w sprawie wpisania języka wilamowskiego do Ustawy o o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Zarówno pani Barbara Tomanek, Bolesław Nycz (prezes miejscowego stowarzyszenia) oraz Tymoteusz Król, wyrazili zainteresowanie tą sprawą i pytali mnie jakie należy poczynić starania w tym kierunku. Powiedziałem im że powinni zacząć od zebrania stosownych ekspertyz naukowych. Ponadto, zaproponowałem im nawiązanie stosownego kontaktu z zarządem naszego towarzystwa i w tym celu podałem adres siedziby Pro Loquela Silesiana oraz numery telefonów do prezesa i sekretarza.